Francisco Laso

Nacido
Tacna, Peru, 1823
Murió
San Mateo, Peru, 1869